Hovde AS

Vår styrke er vårt mangfold og ansvarlig 

holdning overfor våre kunder.

-KVALITET FORPLIKTER-

DEKKSUTRTYR

KV 3

Trommeldiameter (inner/ytter):

510 mm / 1500 mm

Hivekraft (inner/ytter):

2878 kg / 829 kg

Hastighet (inner/ytter):

27 m pr min / 93 pr min

Taulengde:

1306 m (25 mm 6 kveiler)

Anb. oljemengde:

40 l/min

Anbefalt arbeidstrykk:

250 bar

Vekt:

530 kg

Hovde Maritim AS © 2019-